MARKTVISIE

De retailmarkt is een markt volop in beweging die zich ook de komende jaren verder blijft ontwikkelen door de toename van internet en vergrijzing. Door de vergrijzing blijft de seniorenmarkt, die al begint bij 50+, booming business. De combinatie van leeftijd en gezondheid als marketing instrument blijft van belang voor de verkoop van diensten en/of producten aan deze doelgroep.

Note marktontwikkelingen:
Waren het vroeger de fabrikant en groothandel die de retailer de wet voorschreven, tegenwoordiger bepaalt de retailer veelal het beleid van de toeleverancier.

Concurrentie van de non-store retailers ten opzichte van de tradionele retailers door ontwikkelingen van de verkoop via internet.

Verruiming winkelopeningstijden en –dagen. Zie steeds meer koopzondagen.

Vergaande integratie diverse winkel- en horecaformules en assortimenten, maar ook branchevervaging en de opkomst van superspecialisten.